PNI-logo
Frank: 06 50 614 767  
Werkwijze orthomoleculaire therapie
Tijdens de eerste afspraak wordt een uitvoerige anamnese afgenomen. Dit gesprek zal zo'n anderhalf uur in beslag nemen. Tijdens deze anamnese vorm ik een beeld van uw aandoening, leefstijl en waardoor de aandoening is ontstaan.

Wanneer deze in kaart is gebracht gaan we een behandelplan opstellen. Het PNI Centrum Eindhoven maakt gebruik van de orthomoleculaire geneeskunde volgens de kPNI-methode. De kPNI-methode werkt met de meest moderne inzichten om diagnose te stellen en te behandelen.
De psyche is een belangrijk onderdeel in de behandeling van chronische ziektes. Met een korte, oplossingsgerichte therapie kunnen goede resultaten worden geboekt.
Eventueel wordt er een quick-win uitgevoerd om snel resultaat te behalen.
Hierdoor krijgt u weer energie, daarna gaan we verder naar de oorzaak van de aandoening.

Met de kPNI-methode wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam gebruikt, en bevorderd om de gezondheid te optimaliseren. Door leefstijltraining en het deep learning-effect kan de cliënt zelf meedenken en tot conclusies komen.

Met alle gegevens bij elkaar wordt er een interventieplan opgesteld. Deze bestaat meestal uit een voedingsadvies, basissuppletie en suppletie van orthomoleculaire stoffen, fytotherapie, en een bewegingsadvies.

Uiteindelijk is het de bedoeling om zo min mogelijk supplementen te gebruiken, en zoveel mogelijk natuurlijke voeding. Ook het zelfstandig uitvoeren van een workout kan daarbij horen. Uiteindelijk zal de cliënt zelfvoorzienend zijn in de voeding en beweging.

Deze complementaire zorg van de kPNI is dan ook een zeer welkome aanvulling op de reguliere zorg.

https://vimeo.com/294333565
Stel een vraag of maak een afspraak met Frank van de Pas.
06 46 111 768
Visie
Het PNI Centrum Eindhoven heeft zich ten doel gesteld om nutritionele geneeskunde en beweging dusdanig toe te passen zodat het lichaam zichzelf kan herstellen van chronische ziekten, obesitas, depressie en veel andere voorkomende aandoeningen. De kPNI werkt ook heel goed als preventie van deze aandoeningen door voeding en beweging. kPNI staat voor klinische Psychologische, Neurologische, Immunologie, en is een vakgebied van nauw samenwerkende internationale wetenschappers die al tientallen jaren onderzoek doen naar interacties tussen het zenuwstelsel, het immuunsysteem, en de wederzijdse relatie tussen gedrag en gezondheid.
Hierbij staat de cliënt werkelijk centraal waardoor deze effectiever naar gezondheid begeleid wordt.

Middels natuurlijke voeding, beweging, en andere interventies (fytotherapie, suppletie) worden de communicatiemechanismen in het lichaam in gang gezet die het epigenetisch proces positief beïnvloeden waardoor gezondheid weer terug komt, of verbeterd wordt. Epigenetica bestudeert de omkeerbare genexpressie, m.a.w.: een aandoening hoeft niet tot uiting te komen, ook al bestaat er familiaire aanleg.

Stress is veel meer dan alleen maar psychologische belasting. Het is ook belasting door foutieve voeding, verkeerde of geen beweging, milieufactoren, waardoor o.a. de inwendige organen niet juist functioneren en ziektes kunnen ontstaan. Stress beïnvloedt ook je immuunsysteem. kPNI biedt hierin de oplossing. Early-life-stress in je jeugd kan de oorzaak zijn van je huidige ziekte.

Voedingsmiddelen bevatten naast de macronutriënten, ook duizenden actieve stoffen (met name micronutriënten en secundaire plantenstoffen). Een enkel voedingsmiddel levert niet de werkzame hoeveelheid op om een effect te bewerkstelligen. Door het juist combineren van voedingsmiddelen met dezelfde en/of synergetisch werkende substanties binnen een recept of menu, wordt een potentieel medicijn en/of preventief middel gecreëerd. Nutritionele geneeskunde kan alleen dan functioneren wanneer de basisvoeding de eerste keuze is, en als de toegevoegde supplementen en fytotherapeutica de voedingseffecten synergetisch( extra sterk) beïnvloeden.
Voeding in al haar vormen heeft een aantal specifieke effecten (o.a. op de energiestofwisseling).
Beweging heeft totaal andere effecten, en samen vormen zij een van de meest potente combinaties voor het behandelen van veel voorkomende aandoeningen, en het bevorderen van de gezondheid.
Is suppletie een noodzaak? De huidige westerse leefomstandigheden( o.a. stress, milieu, minderwaardige voeding, te weinig beweging, en toxische belasting) vereisen veel van ons lichaam, en daarom heeft het lichaam veel essentiële nutriënten nodig om goed te (blijven) functioneren. Door de intensieve landbouwmethoden van de laatste decennia, en al honderden jaren op dezelfde landbouwgrond, is de kwaliteit van ons voedsel ernstig achteruitgegaan. Ook bij een gezonde voedselkeuze volstaat de huidige voeding in veel gevallen niet. Voor een optimale gezondheid, ter preventie, en behandeling van veel voorkomende aandoeningen zijn voedingssupplementen en fytotherapeutica onmisbaar.

De klinische PNI brengt de verschillende interacties nauwkeurig in kaart om tot een integraal beeld van de menselijke gezondheid te komen. Men gaat als het ware terug in de tijd. Door de film terug te draaien, in plaats van een foto van het heden te maken, komen we bij de oorzaak van de aandoening aan. Hierdoor gaan we niet aan symptoombestrijding doen, maar de aandoening oplossen.
Op basis van dit beeld worden de therapeutische strategieën opgesteld die voorbijgaan aan symptoombestrijding en het probleem bij de wortel aanpakken.

Met deze totaalvisie vormt de kPNI een onmisbare aanvulling op de eerstelijns gezondheidszorg.
Voeding als medicijn
Het koolhydraat-beperkte dieet als dagelijkse voeding.
De laatste eeuwen (en vooral de afgelopen 60 jaar) is ons voedings- en bewegingspatroon ingrijpend veranderd. Honderdduizenden jaren geleden leefden we als jagers en verzamelaars op de Afrikaanse savanne.
Onze genen blijken nog steeds afgestemd te zijn op het voedsel wat we toen aten, en op de effecten die de beweging daarbij had.
Hoewel de verschillende volkeren op de Aarde natuurlijk niet hetzelfde voedsel nuttigen, heeft die voeding wel duidelijke overeenkomsten die in schril contrast staan met de voeding die wij tegenwoordig nuttigen.

Orthomoleculaire geneeskunde dateert uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De prominente scheikundige en Nobelprijswinnaar Linus Pauling introduceerde de term Orthomoleculaire geneeskunde in het tijdschrift Science in 1968, waarin hij de volgende definitie gaf: orthomoleculaire therapie heeft als doel het behouden van een goede gezondheid, en het behandelen van ziektes door het veranderen van de concentraties van substanties die normaal in het menselijk lichaam aanwezig horen te zijn.